Tx6-501

tx6-501Parowóz Tx6-501 został zakupiony wraz z dwoma bliźniaczymi parowozami z fabryki w Chrzanowie w 1944. Początkowo posiadał oznaczenie WKP 27, następnie po przejęciu przez PKP Tx4-501, aby ostatecznie zostać nazwany Tx6-501. Jego typ fabryczny to Solvay II. Parowozy te nie były zbyt lubiane na WKP ze względu na skrzynię węglową na tylnej ścianie budki maszynisty uniemożliwiającą dostęp do tendra w czasie jazdy (węgiel był przesypywany z tendra do skrzyni na postojach przez pomocnika maszynisty). Utrudniało to znacznie pracę i obsługę parowozu. Zakończenie eksploatacji Tx6-501 na WKP nastąpiło w 1979. W październiku tego samego roku parowóz został sprzedany belgijskiemu hobbyście. Jego właściciel sprzedał go w 2000 roku do Berlina na tamtejszą kolej parkową. Obecnie znajduje się on na terenie lokomotywowni Berliner Parkeisenbahn i oczekuje uruchomienia (stan taki trwa już 14 lat). Strona internetowa kolejki: www.parkeisenbahn.de

Comments are closed