Px38-805

px38-805Parowóz Px38-805 z 1938 roku. Na WKP pracował do 1982 roku jako ostatni parowóz WKP. Obecnie wyremontowany i eksploatowany na Żnińskiej Kolei Powiatowej. Kilkakrotnie powracał do Białośliwia z okazji imprez w 1985, 1992, 1995 i ostatnio w 2011 z okazji I zlotu miłośników kolei wąskotorowych. Przez maszynistów uważany za najlepszy parowóz na WKP.

Comments are closed