HF 15968

Kolejną lohf_15968komotywą związaną przez wiele lat z naszą kolejką był parowóz HF nr 15968. Został on wyprodukowany w 1918 roku w fabryce Henschel & Sohn w Kassel. Należał do długiej serii lokomotyw wojennych tzw. “brigadenlok” używanych na kolejach polowych przez wojsko pruskie. W 1938 trafił z terenu Górnego Śląska do Cukrowni Nakło, gdzie do 1975 roku wykonywał manewry na terenie zakładu (podobnie jak opisywany już parowóz LAS). Po wycofaniu z eksploatacji przez wiele lat stał pod gołym niebem na terenie cukrowni. W końcu w 1985 roku sprzedano go do Wielkiej Brytanii na kolej The North Gloucestershire Railway w Toddington, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego (www.narrow-gauge-pleasure.co.uk)

Comments are closed